Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 1185/2003 w sprawie obcinania płetw rekinom na pokładach. rybołówstwoSprawozdawca A.Zanoni: Od 2003r. funkcjonuje rozporządzenie UE, które z pewnymi wyjątkami zabrania obcinania płetw rekinom i wrzucania tusz z powrotem do morza. Niestety w ostatnim czasie ten istniejący precedens w przepisach prawnych stał się regułą w odrażającym procederze okaleczania i zabijania rekinów w takich państwach Wspólnoty jak: Hiszpania, Portugalia oraz Cypr. Należy zmienić istniejące przepisy i wprowadzić obowiązek wyładunku rekinów z płetwami przytwierdzonymi do ciała. Liczebność rekinów w wodach europejskich (gł. O.Atlantycki) ciągle maleje, bowiem ryby te mają małe zdolności reprodukcyjne. (np. w Hiszpanii 50% złowionych ryb stanowi żarłacz błękitny oraz 10% ostronos atlantycki, będącymi gatunkami zagrożonymi wyginięciem). Wyrzucanie tusz do morza to zwykłe marnotrawstwo, bowiem niedopuszczalne jest dalsze wykorzystywanie tylko kilku procent produktu (płetwy). Inspekcje połowowe odbywające się na wodach europejskich muszą mieć zasięg o wiele większy niż dotychczas, gdyż oprócz floty unijnej, należy również kontrolować statki państw trzecich. Wskazane jest również zintensyfikowanie badań nad gatunkami zagrożonymi oraz ścisłe egzekwowanie nakładanych kar.

D.Sarbu: Rekiny muszą być chronione poprzez ustawodawstwo unijne. Przepisy powinny być bezwzględnie przestrzegane, bo tylko tak można doprowadzić do osiągnięcia zrównoważonego rybołówstwa i odbudowy zagrożonego pogłowia niektórych gatunków.

S.Belier: Wstydem dla całej Wspólnoty jest fakt, że szokujące praktyki obcinania płetw rekinom, należących do zagrożonych gatunków – odbywają się na statkach floty unijnej. Luki w przepisach są bezwzględnie wykorzystywane do nadużyć. Ten haniebny proceder musi zostać jak najszybciej zatrzymany.

S. Callanan: Obcinanie płetw rekinom i wrzucanie tusz do morza to zwykłe marnotrawstwo zasobów. Na wprowadzonym zakazie nie ucierpi unijna flota. Płetwy i tusze ryb muszą być wyładowywane ze statków w tym samym czasie.

Ch.Davies: W chwili obecnej można zaobserwować, że płetwy i tusze wyładowywane są w różnych portach jednocześnie. Trudno jest oddzielić płetwy od tuszy, kiedy ryba jest zamrożona. Płetwa powinna być przecięta na pół i złożona na rybie. Przedstawiciel Komisji: Głównym założeniem prezentowanych przepisów jest osiągnięcie takiej sytuacji, w której wszystkie złowione rekiny, będą wyładowywane w porcie, razem z przytwierdzonymi płetwami, tak aby obecni na miejscu inspektorzy mogli ten fakt szybko zweryfikować.