Wymiana poglądów z Marią Damanaki (komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa) cz II rybołówstwoWymiana poglądów z Marią Damanaki (komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa) cz II

Morkünaitè-Mikulèniené Radville Komisja Europejska przedstawiła propozycje zwiększenia połowu dorsza w Morzu Bałtyckim. W propozycji tej nie przedstawiono kwoty połowu.

Grossetete Francoise Przyznane zostały dodatkowe środki na flotę, która jednak nie szanuje przepisów dotyczących ochrony środowiska. Istnieje wiele problemów m.in. zmniejszenie liczby miejsc pracy, braku równowagi między rybołówstwem przybrzeżnym, a pełnomorskim. Ważną kwestią w ochronie środowiska jest rola aqua kultury. Może to być dobre rozwiązanie dla ginących gatunków ryb, jak również zbyt dużych połowów. Niesie to za sobą problemy sanitarne oraz problemy z zarządzaniem.

Gardini Elisabetta Prace dotyczące rybołówstwa trwają juz od kilku lat. Istnieje duże zagrożenie dla wyginięcia wielu gatunków ryb m.in. dla tuńczyka błękitnopłetwego. Potrzebne jest stworzenie odgórnego podejścia, które zminimalizuje ten problem. Oczekuje się od Komisji Europejskiej informacji na temat planowania odtworzenia zasobów morskich. W temacie dotyczącym złomowania floty, nie planuje się wprowadzenia żadnych nowych zmian. Cła z importu ryb z państw trzecich są zbyt niskie, dlatego działalność rybaków z Europy jest nieopłacalna.

Hassi Satu Na Morzu Bałtyckim poławia się zbyt dużo ryb, zmniejsza to również możliwość połowu w rzekach. Wartość zasobów rybnych w rzekach jest ok 10 razy mniejsza niż na akwenach morskich. Połów dużej liczby ryb drapieżnych stwarza problem zachowania równowagi łańcucha pokarmowego.

Chatzimarkakis Jorgo Istnieje problem z redukcją połowów makreli w Islandii i na Wyspach Owczych. Warto wprowadzić bardziej rygorystyczne zasady. Skylakakis Theodoros Wiele ryb poławianych jest wzdłuż wybrzeża w pobliżu regionów turystycznych. Nadmierny połów wielu gatunków ryb jest wielką stratą na środowiska. Warto znaleźć środki, które będą chroniły regionalne rybołówstwo. Nadmierne wykorzystywanie antybiotyków w środowisku wodnym wpływa negatywnie na rozwój danego obszaru i jest niezgodne z przyjętymi zasadami. Nie ma możliwości oddzielenia ryb zdrowych od chorych oraz tych, które pływały w wodach zanieczyszczonych. Powinny być stosowane sankcje i kontrole zgodne z ustanowionym prawodawstwem. W regionach tych systemy poddawane są represji.

Bas Eickhout Proponowanych jest 5 obszarów chronionych. Trzeba ustalić kolejne kroki postępowania, by móc wdrożyć propozycje. Warto również ustalić wspólne stanowisko przed spotkaniem w Norwegii.

Komisarz Maria Damanaki Islandia i Wyspy Owcze zwiększyły 3-krotnie kwotę połowową makreli bez informowania o tym Komisji Europejskiej. Oczekiwane jest elastyczne stanowisko. W innej sytuacji państwa te będą musiały liczyć się z konsekwencjami. Jeżeli Unia Europejska chce chronić swoje zasoby, musi zacząć wymagać od swoich sąsiadów, jak również sojuszników poszanowania poszczególnych zasad. Temat Morza Bałtyckiego jest bardzo szeroki. Występuje wiele problemów, choć można znaleźć rozwiązania w ramach strategii. Trzeba wypracować wspólne stanowisko ze służbami środowiskowymi. Sektor morski dotyczy wielu zagadnień. Poruszane są kwestie utylizacji statków morskich, podziału pieniędzy na budowę nowych jednostek, a także możliwości wydawania funduszy. Utworzenie funduszy wpłynie na selektywność polityki zielonej oraz ochronę środowiska. Trzeba zastanowić się nad odejściem od złomowania statków. Konsumenci muszą mieć prawo decydowania jaką rybę chcą zakupić. Wybór może paść na droższą rybę z konkretnej kampanii. Konsumenci europejscy wolą świeżą rybę od sprawdzonych hodowców niż tańszą i mrożoną nieznanego pochodzenia. W życie ma wejść nowe rozporządzenie dotyczące aqua-kultury. Pytanie ustne nr 2010/08 skierowane przez Elenę Antonescu w sprawie nowych substancji psychoaktywnych w Unii Europejskiej Obecnie problem substancji psychoaktywnych dotyka wiele państw europejskich. Tematem były możliwe do podjęcia działania w niwelowaniu dostępności środków odurzających.