Dioksyny w produktach rybnych w Finlandii i Szwecji. RybołówstwoPytanie wymagające odpowiedzi ustnej nr 2011/-4, które zadała Asa Westlund, w  sprawie dioksyn w produktach rybnych w Finlandii i Szwecji. 

Finlandia i Szwecja otrzymała terminy przejściowe, ale występują jeszcze o przedłużenie tego  okresu. Jeżeli zostanie utrzymany okres przejściowy, to nie powinno się jego przedłużać.  Branża nie słucha głosów specjalistów.   Nie ma żadnych zgłoszeń dotyczących niezgodności norm zakresie dioksyn u ryb, które  trafiły na rynek ze Szwecji czy Finlandii. W ramach grupy roboczej powstanie derogacja  dotycząca łososia norweskiego i śledzia bałtyckiego większego niż 17 cm.

Corazze Bildt  Władze zajmujące się bezpieczeństwem rybołówstwa w Szwecji – nie widzą żadnego zagrożenia. Poziom  dioksyn jest podobny jak w innych miejscach Europy. Tradycja jedzenia śledzia poddanemu  specjalnej fermentacji jest bardzo zakorzeniona, ale żadne dziecko nie zje takiej ryby, bo jest  zbyt silny zapach.

Glenis Willmott  Nie należy mylić dwóch kwestii. Wystarczy zjeść 3 razy łososia, aby dziecko miało  podwyższony poziom dioksyn. Potrzebne są bardziej szczegółowe informacje.  Carl Schlyter  Nie ma do czynienia z populizmem czy naiwnością. Większość Szwedów wie, jakich ryb  należy unikać, aby zmniejszyć ilość dioksyn. Władze same stwierdzają, że jest to branża  warta 3. 2 mln euro; 98% ryb w Bałtyku nadaje się do jedzenia.

Satu Hassi  Konsumenci powinny być lepiej poinformowani o ryzyku. Młode pokolenie nie zdaje sobie  sprawy z ryzyka. Śledź z Morza Bałtyckiego jest tanią rybą. Łosoś jest powszechnie  spożywany. Nie można argumentować, że ograniczenie spożywania łososia będzie korzystne  dla ich zdrowia. Derogacja nie powinna obejmować łososia.

 Francoise Grossette  Warto zrozumieć argumenty, choć nie zawsze da się zrozumieć tę derogację.

Kriton Arsenis  Propozycja jest bardzo zrównoważona. Nie można kontynuować połowów niezwiązanych z   regionalnymi produktami. Potrzebna jest szersza informacja na ten temat.   Dagmar Roth-Behrendt  Duża cześć portugalskich rybaków straciła pracę z dnia na dzień. Nie można truć obywateli,  tylko dlatego, że trzeba ograniczyć bezrobocie. Koledzy ze Szwecji podeszli zbyt  oporcjunistycznie.

Komisja  Derogacja dotyczy również łososia, a nie tylko śledzia sfermentowanego. Wniosek o  przyznanie derogacji pochodzi ze Szwecji i Finlandii. Monitorowanie potwierdza, że  wskaźnik dioksyn maleje. Władze Szwecji i Finlandii nie poinformowały Francji, że niektóre  ryby nie spełniają wymogów. Komisja odmawia udzielenia derogacji. Były wnioski o  udzielenie derogacji krajom położonym nad Morzem Bałtyckim. W omawianym przypadku  zadaniem było zagwarantowanie spełnienia wymogów. Nie ma żadnego zakazu eksportu ryb  do innych państw członkowskich. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za import i  eksport ryb