Przeciwdziałanie nielegalnym połowom na poziomie światowym – rola UE Rybołówstwo 

Przeciwdziałanie nielegalnym połowom na poziomie światowym – rola UE  

Sprawozdawca Rosbach Anna  Komisja ds. rybołówstwa zaproponowała propozycje mająca na celu przeciwdziałanie nielegalnym połowom. Jest to kluczowa inicjatywa dla rybołówstwa i zasobów ryb. Kluczowe kwestie w walce z nielegalnymi połowami to kontrola i współpraca międzynarodowa. Nielegalne połowy nie tylko prowadzi się na wodach UE. Rosyjska flota dopuszcza się nielegalnych połowów. Nielegalne połowy są ważną kwestią nie tylko z punktu widzenia rybołówstwa. Musimy zapobiec nielegalnym połowom na wodach UE.

Arsenis Kriton Nielegalne połowy są poważnym problemem w UE. 16 % połowów w UE to nielegalne połowy. Kraje rozwijające się cierpią najbardziej poprzez politykę UE. Sektor rybołówstwa w wyniku tego jest w gorszej sytuacji, niż krajów rozwiniętych często przeprowadzając nielegalne połowy. Trzeba znać miejsce połowu ryb i informacje o statkach. Należy wzmocnić ochronę zasobów łowisk.

Stevenson Struan W 2010 roku zarobiono na nielegalnych połowach ok. 10-23 mld dolarów. Mamy do czynienia z działalnością przestępczą, która korzysta z nielegalnych połowów. Zasoby rybne są nadmiernie wykorzystywane, szczególnie u wybrzeży zachodniej Afryki. Ludzie pracujący na statkach rybackich nie maja odpowiednich warunków. Warunki higieniczne w których są przechowywane ryby są fatalne. Jesteśmy samowystarczalni w kwestii ryb w 30%. Powinien istnieć globalny rejestr statków rybackich.

Gerbrandy Gerben-Jan Morza są pozbawiane wszelkich żywych istot a UE nic z tym nie robi.

Rybołówstwo - pozyskiwanie ryb i innych zwierząt

Rybołówstwo – pozyskiwanie ryb i innych zwierząt

Istnieje problem z regionalnymi organizacjami rybołówstwa. Nie egzekwuje się prawa. Brakuje uregulowań prawnych. Brak wiarygodności wewnątrz Unii. Opinia musi być bardziej zdecydowana, dobitna i przejrzysta.

Wils Sabine 1/5 ryb pochodzi z nielegalnych połowów. Obroty z nielegalnych połowów to 10 mld euro. Problemem są kraje z tzw. ,, taniej bandery’’, ponieważ nie podpisały one umów międzynarodowych i nie przestrzegają kwot połowowych. Wymagana jest pilna dokumentacji systemu dostawczego. Konsumenci muszą wiedzieć skąd pochodzi ryba.

KomisjaEuropejska Rozporządzenie z 1 stycznia 2010 roku dotyczące wszystkich połowów bez względu na banderę. Rozporządzenie ustosunkowuje się do tych problemów, natomiast musi być związek między UE a danymi wykroczeniami. To rozporządzenie będzie działało tylko i wyłącznie wtedy kiedy pozostali partnerzy zrozumieją, że należy walczyć z nielegalnymi połowami. Trzeba przyjąć ekwiwalentne przepisy na poziomie międzynarodowym i krajowym.

Rosbach Anna Rybacy są chętni do posiadania nadajników GPS. Wartościowe gatunki ryb są w wielu sytuacjach łowione nielegalnie. Zmiana wymiarów oczek sieci przez producentów.